נר נשמה
לזכר

או חפשו בפייסבוק
צעירי הציונות הדתית

מדליקים וזוכרים

נר נשמה
לזכר

או חפשו בפייסבוק
צעירי הציונות הדתית

מדליקים וזוכרים

נר נשמה ווירטואלי
לזכר

שם

משפחה

נולדה ב(מקום לידה),

נרצחה בגיל (גיל)

(מחנה) (תאריך המוות)

או חפשו בפייסבוק
צעירי הציונות הדתית

מדליקים וזוכרים