טופס 1

חקלאי פעיל

כמות קרקע מושבתת:

טופס 2

בעל נחלה - משבית המשכיר את אדמותיו שדותיו מטעיו לשש שנים ובשנה השביעית מחזיר אליו ומשבית

פרוט דונם מושבת :

טופס 3

זריעה מוקדמת בלבד

טופס 4 - חדש

הזמנת קרקעות

טופס 4

הפניה לועדת חריגים

חקלאי שלהבנת הרכז ע"פ הקריטריון המשוער של קרן השביעית לא יקבל מלגה מספקת ועל כן עשוי לא לקיים את המצווה, יש למלאות טופס בקשה כמפורט